Dotaz na volný termín

*

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od OSVČ Jan Bretl, Smetanova 2698/37, 276 01 Mělník, řídíme Nařízením EP a Rady EU 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na adresu Jan Bretl, Smetanova 2698/37, 276 01 Mělník, nebo emailem na jan@bretl.cz

Údaje označené (*) jsou povinné.